Spotkanie z nominowanym płk Leonem Ginalskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 23 Czerwiec 2013 18:33

24 maja odbyło się w Nałęczowie uroczyste  Spotkanie z Honorowymi Członkami KŻR- LOK   wielu zaprzyjaźnionych Klubów Żołnierzy Rezerwy. Głównym punktem uroczystości była  nominacja na stopień pułkownika Prezesa KŻR-LOK w Nałęczowie ppłk rez Leona Ginalskiego.. W czasie spotkania odczytano i wręczono akt nominacji na stopień pułkownika  Wojska Polskiego naszemu bardzo serdecznemu koledze Leonowi Ginalskiemu za duże zasługi na rzecz obronności kraju. Kilkunastu przedstawicieli Klubów i organizacji społecznych odczytało i przekazało Panu  Prezesowi Ginalskiemu listy gratulacyjne. Zaproszeni z naszego Klubu członkowie nie mogli  wziąć udziału w tej uroczystości ale na tą okoliczność  przekazali  pamiątkowy graweron z życzeniami i gratulacjami. Uroczystość uświetnił Zespół  Tańca Ludowego UMCS z Lublina z programem patriotycznym. Występ Zespołu wzbudził duże zainteresowanie i aplauz przybyłych gości, których zaskoczył bogatym programem i talentem wykonawców.

Prezes LOK J.Brokowski otwiera spotkanie

W związku  z naszą nieobecnością w Nałęczowie zorganizowaliśmy  13 czerwca br uroczyste spotkanie w siedzibie naszego LOK-u w Jaśle zapraszając nominata płk Leona Ginalskiego. W spotkaniu tym uczestniczyli także  przedstawiciel WKU mjr Krzysztof Kowal i Prezes Kombatantów por.rez Jan Klimkiewicz oraz O. płk rez. Tadeusz Porębski.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie otworzył Prezes oddziału  LOK w Jaśle kpt Jerzy Brokowski raz jeszcze przekazując kol Ginalskiemu podziękowania i gratulacje z okazji nominacji na stopień pułkownika.

Prezentacja nominacji na stopień pułkownika

 Z kolei płk Leon Ginalski wręczył nominację na Honorowego Członka KŻR-LOK w Nałęczowie O. płk Tadeuszowi Porebskiemu i naszemu Prezesowi KŻR  ppor B. Brach. Jest to duży zaszczyt być zaliczonym w Poczet Honorowych Członków Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie prowadzonym od 1975r i znaleźć się wśród 191 znakomitych osobistości z całego kraju reprezentujących KŻR-LOK, Wojsko Polskie, Uczelnie, Polityków, władze samorządowe miast. Należy zwrócić uwagę iż dużo wcześniej takie nominacje w naszym Klubie otrzymali  mjr Władysław Kużma (2004r) i kpt Jerzy Brokowski (2008r).Spotkanie  nasze upłynęło w miłej atmosferze na wspólnych wspomnieniach  o współpracy naszych zaprzyjaźnionych Klubów i zakończyło się smacznym poczęstunkiem.

Odznaczenie O.płk T.Porębskiego

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 228 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?