PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 06 Maj 2019 21:06

Zebranie ogólne członków Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Jaśle

26 kwietnia 2019r

Program zebrania:

1 Powitanie uczestników, przedstawienie programu zebrania, 2 Informacja Prezesa o działalności Klubu od  XI ubr do IV 2019r – przygotowanie do jubileuszu 50 –lecia KŻR 3. Refleksje nt Region w wojnie obronnej 1939r w 80 rocznicę napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę 4. Przyjęcie do  Klubu nowych członków, wręczenie legitymacji 5. Dyskusja 6. Sprawy organizacyjne i zebranie składek.

Zebranie ma charakter informacyjno-sprawozdawczy z  działalności Zarządu oraz Klubu KŻR w Jaśle. Zostało zorganizowane  przed naszym jubileuszowym spotkaniem w rocznicę 50-lecia działalności Klubu Z powodu zajętej sali przez kursantów w siedzibie LOK-u na ul Koralewskiego zmuszeni byliśmy do przeniesienia zebrania do siedziby Związków Kombatantów. Zdarzenie to było nieprzewidziane nie z winy naszego Zarządu Stąd na naszym  zebraniu nie przedstawiono  przygotowanych wcześniej materiałów ze względu na brak rzutnika i dostępu do internetu. Jednocześnie chciałbym podziękować Prezesowi Związku Kombatantów Kazimierzowi Korczykowskiemu za udostępnienie sali do przeprowadzenia zebrania.

Ad 2 Sprawozdanie z pracy Zarządu

Zarząd Klubu działał (w składzie Bronisław Brach-Prezes,  Jerzy .Zagórski -sekretarz, Krzysztof Czajka- skarbnik) Przyjęto niespodziewaną rezygnację Ryszarda Karmelity z udziału w Zarządzie oraz z funkcji skarbnika. Funkcje tą podjął się pełnić do końca tej kadencji kol Krzysztof Czajka.  Odbyto  od  początku roku  dwa posiedzenia i trzy spotkania robocze . Ostatnie posiedzenie w pełnym składzie Zarządu  w dniu 19 marca br .

Posiedzenia naszego Zarządu   obejmowały planowaną i aktualną  tematykę  działalności Klubu i dotyczyły:

 • organizacja spotkania opłatkowego
 • opracowanie planu pracy na 2019r i jego zatwierdzenie
 • przygotowanie i udział drużyn strzeleckich w trzech rundach zawodów Podkarpackiej Ligi Strzeleckiej  KŻR-LOK. Opracowano i podjęto   trzy Uchwały Zarządu oraz oświadczenia o  zgłoszeniu zawodników ze składkami do zawodów Ligi strzeleckiej, które to Prezes każdorazowo  wraz ze zgłoszeniami zawodników  przesyłał mailowo do Biura  Zarządu woj. LOK w Rzeszowie.
 • redagowanie strony internetowej  oraz  jej aktualizacja,  Strona jest publikowana w sieci od 10 lat i jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana nowymi artykułami opracowanymi przez Prezesa Klubu. Opłacono ze składek  połowę utrzymania serwera w firmie nazwa .pl , Opracowane zostały trzy artykuły  przez Prezesa  Klubu.  Wyniki z zawodów dwóch rund Ligi Strzeleckiej i zdjęcia do artykułów przekazał  kol Stanisław Gierut . Ostatnio na stronie zamieszczono w menu głównym link do podstrony  pt „Nasi sponsorzy” Są w nim ujęci sponsorzy zewnętrzni oraz wewnętrzni. Razem ze stroną prowadzone jest konto pocztowe o adresie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez reklam i podobno bezpieczne od hakerów i spamerów. Mamy już około 21 użytkowników tego konta Członkowie Klubu, którzy nie podali swoich adresów, które są teraz wymagane w ankiecie-  prosimy o ich uzupełnienie.
 • weryfikacja członków –rezygnacja z Klubu płk Stanisława Karasia, przyjęcie trzech nowych członków, aktualizacja listy składek oraz inne sprawy  organizacyjne. Obecnie Klub nasz liczy już 36 członków.  Jest to największa liczebność  członków od czasu jego powstania. Większość nowych członków są to entuzjaści strzelectwa, których inspiruje kol Stanisław Gierut z-ca Prezesa LOK-u
 • Ponadto członkowie naszego Zarządu Bronisław .Brach i  Krzysztof Czajka wzięli udział w  dwóch posiedzeniach Powiatowego Zarządu LOK w Jaśle oraz w spotkaniach nieformalnych dotyczących ogólnej działalności  LOK-u
 • współpracę z zaprzyjaźnionymi klubami, zwłaszcza z Klubem w Nałęczowie i Warce, niestety brak było bezpośrednich kontaktów, nie skorzystaliśmy z zaproszenia w Warce na zawody strzeleckie (brak było chętnych do wyjazdu i  wzięcia udziału w zawodach). Natomiast nasi strzelcy utrzymywali kontakt z Klubami w Jedliczu i Krośnie

Z posiedzenia Zarządu sekretarz Klubu kol Jerzy Zagórski sporządził protokoły.

 

Kalendarium wydarzeń  z działalności  Klubu od !5 XI 2018r do kwietnia br

 • 19.01 uroczyste spotkanie opłatkowe z udziałem wielu zaproszonych gości odbyło się w sali PSS –u w Jaśle.  Zorganizowane było  przez  Powiatowy Zarząd LOK w Jaśle oraz Zarząd  KŻR i działaczy naszego Klubu. Spotkanie prowadził  Prezes Zarządu Powiatowego  LOK  Jerzy Brokowski.. Po krótkiej modlitwie ks. Tadeusza, uczestnicy spotkania  łamiąc się tradycyjnie opłatkiem, złożyli sobie wzajemnie życzenia noworoczne.  Odznaczeni i uczestnicy  dziękowali za zorganizowanie tak udanego corocznego spotkania opłatkowego. Całe spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze przy smakowitych posiłkach i ciekawych rozmowach. Zdjęcia z tego opłatka do Książki Pamięci podaje teraz  do oglądnięcia. Jeżeli ktoś będzie reflektował proszę o kontakt - załatwimy odbitki.
 • 23  luty I –sza runda zawodów Podkarpackiej Ligi Strzeleckiej KŻR w Krośnie z broni pneumatycznej. I –sza drużyna wystąpiła w składzie Stanisław Gierut, Agata Wietecha,Wiesław Maczuga. Druga drużyna zrezygnowała z udziału w zawodach Trzecia drużyna wystąpiła w składzie Tomasz Kusz, Grzegorz Mola, Przemysław Lentner
 • 23 marca II runda Zawodów Strzeleckich na strzelnicy ZP LOK w Brzozowie – wystąpiły dwie drużyny z Jasła I-sza: Stanisław Gierut, Grzegorz Mola, Agata Wietecha zaś trzecia Tomasz kusz, Grzegorz Dublanin i Przemysław Lentner
 • ·13 kwietnia -III runda Zawodów Strzeleckich na strzelnicy LOK w  Stalowej Woli  Wzięły w niej  udział dwie drużyny skład I-szej  St Gierut , Wiesław Maczuga,oraz zasilił nas pozyskany z zewnątrz  Piotr Golec  zaś w trzeciej drużynie wystąpili Tomasz Kusz, Grzegorz Mola oraz, Grzegorz Dublanin

Wyników z zawodów i ich omówienia nie przytaczam- są one opublikowane na naszej stronie internetowej.  Należy zauważyć,  iż dotychczas największy sukces w br odniosła pani Agata Wietecha uzyskując brązowy medal w I rundzie zawodów w Krośnie w  pistolecie pneumatycznym (konkurencja ppn20).

 • ·Chciałbym wszystkim zawodnikom i działaczom, zwłaszcza  Stanisławowi Gierutowi serdecznie podziękować za tak liczne zorganizowanie  drużyn i wzięcie udziału  w zawodach strzeleckich podkarpackiej Ligi KŻR-LOK

Raz jeszcze serdecznie dziękuje w imieniu Zarządu wszystkim wymienionym zawodnikom, którzy startowali za własne środki wzbogacając składki naszego Klubu. Zachęcamy naszych zawodników do udziału w następnych czterech rundach

Ad 3 Opracowano i zatwierdzono na drugim posiedzeniu Zarządu w dniu 19.03 br  plan pracy Klubu na 2019 rok, W stosunku do ubr są w nim dokonane zmiany w celu realizacji obchodów jubileuszu 50 lecia KŻR, 75 lecia LOK-u i 55-lecia Klubu Łączności  oraz przygotowania do tych uroczystości. Ustalony został już termin uroczystego spotkania tj 8 czerwca (sobota) br  i miejsce spotkania. Uroczystości odbędą się w Sali na strzelnicy Oficerskiej przy ul Młynarskiej w Jaśle. Przygotowany został przez kol Prezesa LOK-u Jerzego Brokowskiego baner okolicznościowy. Największym problemem do zrealizowania obchodów jest pozyskanie wymaganych środków. W tym celu aby zachęcić przyszłych sponsorów opracowaliśmy podstronę  na naszej stronie internetowej kzrjaslo.pl. Teraz wystąpimy o dotacje do Burmistrza Miasta Jasła i Starosty.

Należy podkreślić  iż  zadania przyjęte do planu zostały  dostosowane  do realnych możliwości Zarządu. Kierownictwo sekcji strzeleckiej nadal  powierzono kol Stanisławowi Gierutowi, który z powierzonej funkcji wywiązywał się bardzo dobrze pozyskując nowych członków Klubu  i strzelców oraz dając wzór  swoim aktywnym udziałem i dobrymi wynikami w zawodach ligi podkarpackiej. Dotychczas ujęte w planie zadania na 2019r  są realizowane na bieżąco.

Z omawianej działalności opracowałem i opublikowałem na naszej stronie www.kzrjaslo.pl w sieci 3 artykuły Nadal  nie udało się nam niestety pozyskać do pomocy przy   redagowaniu strony internetowej  kolegów z  naszego Klubu Mam jednak nadzieję iż nowo pozyskani  członkowie naszego Klubu podejmą to ważne i zaszczytne zadanie.

Ad4.-  Refleksje nt  Region jasielski w wojnie 1939 w aspekcie 80-tej rocznicy  bestialskiej napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę przedstawił Stanisław Gierut vice Prezes Zarządu Powiatowego LOK-u

W krótkim referacie przedstawiono nowe fakty historyczne o działaniach naszych wojsk Armia Karpaty i Małopolska w obronie ziemi jasielskiej oraz krośnieńskiej w okresie września 1939r.Dokonano analizy uzbrojenia wojsk naszych obrońców w porównaniu do sił nieprzyjaciela. Omówiono w skrócie przebieg działań obronnych oraz historię  opisaną w obszernej publikacji Ryszarda Daleckiego „Armia Karpaty w wojnie 1939 roku” Referat ten będzie opublikowany na naszej stronie w  80-tą rocznicę wybuchu wojny.

AD 5 Dyskusja nt refleksji oraz organizacji Jubileuszu

Prezes Jerzy Brokowski zapoznał  zebranych o dalszych postępach w organizacji Jubileuszu LOK-KŻR. Nadal największym problemem jest pozyskanie środków na sfinansowanie uroczystego spotkania.Oczekujemy - po pisemnym zwróceniu się do Burmistrza Miasta Jasła oraz Starosty Jasielskiego o wsparcie finansowe naszych uroczystości. Konieczne też jest odpowiednie wyposażenie sali, gdzie odbędzie się Jubileuszowe spotkanie, o sprzęt audiowizualny do prezentacji przedstawianych referatów. Pilne jest też opracowanie i wysłanie zaproszeń. Przedstawione przez kol St. Gieruta refleksje o działaniach obronnych naszych wojsk we wrześniu 1939 wzbudziły duże zainteresowanie.Postulowano o dalsze kontynuowanie tego tematu w postaci publikacji tych wielu dotychczas nieznanych  faktów z  wojny obronnej na terenie regionu jasielskiego.

AD 6  Prezes Klubu wręczył legitymację nowym członkom Klubu  Otrzymali je Agata Wietecha, Wiesław Korczykowski oraz Tomasz Zych.Zarząd Klubu składa wszystkim nowo przyjętym członkom serdeczne gratulacje i życzy wiele satysfakcji i sukcesów z działalności w Klubie Żołnierzy Rezerwy.

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?