PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 30 Czerwiec 2019 20:28

Nasz  Klubowy Jubileusz- 50-lecia KŻR i 75 –lecia LOK

Uroczyste obchody naszego  jubileuszu 75 –lecia Ligi Obrony Kraju,50-lecie Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz 55-lecie Klubu Łączności z udziałem zaproszonych gości oraz członków Klubu. odbyły się 8 czerwca 2019r  w Jaśle w pięknie udekorowanej sali na obiekcie Strzelnicy Oficerskiej przy ul Młynarskiej w Jaśle. Sama uroczystość była skromna i przebiegła zgodnie z ustalonym programem.

plansza referatu

Wśród zaproszonych na spotkanie  jubileuszowe gości byli: V-ce Prezes Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Jan Machowski, Honorowy Prezes KŻR-LOK w Nałęczowie płk rez Leon Ginalski, Prezes KŻR -LOK w Nałęczowie mjr rez Stanisław Olszewski, Prezes KOR LOK w Lublinie prof..dr hab. Józef Kołodziej, Prezes KŻR-LOK w Warce mjr rez.Tadeusz Orłowski, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce st sierż rez. Mgr Marian Górski, Przew.Komisji Rewizyjnej KŻR-LOK w Warce  mgr Władysław Pączek,  Komendant WKU w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Prezes Związku Kombatantów RP w Jaśle por.rez Kazimierz Korczykowski,,Prezes b.Żołnierzy Wojska Polskiego Jan Szyszko, Honorowy kapelan służb mundurowych O.płk rez Tadeusz Porębski.

 

widok sali

uczestnicy spotkania

.Po odegraniu hymnu Ligi Obrony Kraju zebranych uczestników spotkania powitał Prezes  Powiatowego Zarządu  Ligi Obrony Kraju w Jaśle  kpt rez Jerzy Brokowski przedstawiając  w zarysie działalność i znaczenie LOK. W swoim wystąpieniu podał w zarysie 75-letnią historię działalności Ligi Obrony Kraju na terenie regionu jasielskiego, podkreślił znaczenie realizowanych  przez nią społecznie zadań statutowych, zwłaszcza w zakresie krzewienia patriotycznych postaw,  obronności cywilnej kraju, popularyzacji strzelectwa oraz pracy patriotyczno-wychowawczej z młodzieżą. Zadania te realizowane były skutecznie przez obchodzące jubileusze kluby KŻR i Klub Łączności. Kończąc swoje wystąpienie podziękował Kolegom z Klubów LOK oraz organizacjom samorządowym i społecznym za współpracę i wieloletnią aktywną pracę KŻR LOK społeczną przy realizacji zadań statutowych

Wręczenie listu od KZR Warki

Prezes KZR Nałęczów składa gratulacje

prezes KŻRlok w Lublinie

Swoje wystąpienie Prezes naszego Klubu Bronisław Brach rozpoczął od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim pięcioleciu Kolegów. W obszernej prezentacji multimedialnej wykazał, iż  Klub aktywnie realizował zadania statutowe w  swojej działalności  w okresie  jubileuszowego pięciolecia. W prezentacji    ujęto etapami historię Klubu Oficerów Rezerwy oraz Klubu Żołnierzy Rezerwy w strukturze LOK-u.. Przedstawiono także działalność Klubu w postaci schematu realizowanych zadań statutowych oraz opracowanych tabel dotyczących działalności Zarządu Klubu i udziału drużyny sportów obronnych w zawodach Podkarpackiej Ligi Strzeleckiej. W prezentacji podkreślony został sukces Klubu jakim było liczne uczestnictwo w Lidze Strzeleckiej zwłaszcza w roku obchodów  jubileuszu stulecia naszej Ojczyzny. Wówczas to nasze drużyny wzięły udział we wszystkich siedmiu rundach zawodów strzeleckich za własne środki  w Lidze Podkarpackiej,  a ich ponadnormatywna opłata składek członkowskich potraktowana została przez Zarząd Klubu jako sponsoring wewnętrzny KŻR i LOK. Na naszej stronie internetowe www.kzrjaslo.pl w zakładce „Nasi sponsorzy” przedstawiono to postaci otwartej  tabeli, która będzie uzupełniana w miarę jak kolejni entuzjaści strzelectwa będą brali udział w zawodach.Redagowana graficznie przez kol Dariusza Wróblewskiego Kronika Klubu liczy już 5 tomów i została wyłożona na naszym spotkaniu zebranym uczestnikom do  wglądu oraz wpisania swoich komentarzy na temat  obchodzonego naszego jubileuszu.

Nadal kontynuowana jest nasza współpraca z zaprzyjaźnionymi Klubami KŻR LOK, zwłaszcza w Nałęczowie oraz Warce. Nasza delegacja brała udział w jubileuszu 55-lecia aktywnej działalności KZR w Nałęczowie. Co roku jesteśmy zapraszani przez KŻR w Warce na zawody strzeleckie upamiętniające kolejne rocznice śmieci zasłużonego działacza śp  dr płk rez. Dariusza Kossakowskiego Zawsze będziemy z wdzięcznością pamiętać o Jego pomocy i wsparciu dla naszego Klubu w Jaśle.

Najlepszy strzelec A.Jodłowski

Medale na jubileusz

Jubileuszowe medale

Największy sukces w zawodach Ligi Strzeleckiej 2018r odniósł nasz zawodnik Antoni Jodłowski zdobywając złoty medal w karabinku w V rundzie zawodów w Łupkowie Natomiast w bieżącym roku należy odnotować sukces naszej zawodniczki Agaty Wietechy, która zdobyła brąz w karabinku pneumatycznym w Krośnie.

p.Agata Wietecha brąz w Krosnie

W ubiegłym roku nasza witryna obchodziła jubileusz 10-lecie  swojej publikacji. Jej rola w propagowaniu  działalności Klubu, zwłaszcza w rozwoju strzelectwa w regionie jasielskim została wysoko oceniona przez Zarządy LOK i  KŻR.  Prezes KŻR kończąc swoje wystąpienie serdecznie podziękował Zarządowi Klubu oraz LOK-u, Dariuszowi Wróblewskiemu za prowadzenie Kroniki Klubu, vice Prezesowi LOK-u Stanisławowi Gierutowi za aktywną współpracę i zorganizowanie tak licznego uczestnictwa strzelców w Lidze Podkarpackiej a także wszystkim strzelcom, którzy wzięli udział w zawodach doskonaląc swoje kwalifikacje strzeleckie.

W dalszej części spotkania odczytano i  wręczono Prezesom LOK-u Jerzemu Brokowskiemu i KŻR-u Bronisławowi Brachowi,  listy  gratulacyjne z życzeniami dalszej owocnej działalności i sukcesów skierowane do wszystkich obchodzących jubileusz Klubów. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle serdecznie podziękował „ za kilkuletnią wręcz wzorową współpracę” przekazując życzenia i gratulacje wszystkim członkom KŻR  w Jaśle.  Na  ręce Prezesa KŻR-LOK w Jaśle Prezes bratniego Klubu w Nałęczowie płk Leon Ginalski przekazał list gratulacyjny z życzeniami dalszej współpracy, zwłaszcza w zakresie wymiany doświadczeń.    Z okazji naszego Jubileuszu 50-lecia istnienia Prezesi   KŻR LOK w Warce przekazali na ręce Prezesa  Bronisława Bracha   list gratulacyjny, w którym m.in. życzą „aby zaangażowanie i wytrwałość pozwoliły na realizację postawionych celów ,przynosząc kolejne sukcesy”. Prezes Klubu Oficerów Rezerwy LOK przy Uniwersytecie w Lublinie nazwany „Klubem profesorskim”  prof. Józef Kołodziej przekazał obszerny list gratulacyjny, w którym składa gratulacje i pozdrowienia i słowa najwyższego uznania „ za naszą działalność w dziele umacniania obronności naszej Ojczyzny oraz kultywowania tradycji oręża polskiego”. Stanisław Gierut w swoim wystąpieniu przekazał serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej współpracy oraz sukcesów od Prezesa i Zarządu bratniego Klubu KŻR LOK Sokół w Jedliczu.

dekoracja złotym medalem St Gieruta

Odznaczeni

. W czasie tego  spotkania wręczone  zostały  medale i odznaczenia. I tak .Zarząd Główny LOK Uchwałą nr 20  nadał „Za Zasługi LOK” medal zbiorowy „Ochrona Zdrowia Sadzikowski w Jaśle”  dla dr Artura Sadzikowskiego Złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”  został odznaczony Stanisław Gierut zaś brązowy medal otrzymał Zdzisław Maciocha- nasz główny jubileuszowy sponsor.  Prezes Jerzy  Brokowski został udekorowany Porcelanowym  Krzyżem „ Za Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy” Na podstawie tego samego Regulaminu Złoty Krzyż „Za zasługi Dla Klubu Żołnierzy Rezerwy” otrzymał Bronisław Brach, srebrny Krzyż Komendant WKU Andrzej Nykiel,  zaś brązowe Krzyże otrzymali Antoni Jodłowski i Wiesław Maczuga. Honorowy Prezes KŻR LOK w Nałęczowie płk rez Leon Ginalski oraz  Prezes  Stanisław Olszewski wręczyli Honorowe Krzyże 100-lecia Niepodległości Polski::Jerzemu Brokowskiemu, o.Tadeuszowi Porębskiemu, Bronisławowi Brach, Stanisławowi  Gierutowi oraz  Władysławowi  Kużmie.

Stanisław Gierut v-ce prezes LOK w Jasle

odznaczeni z okazji Jubileuszu

Po odbytej dyskusji i poczęstunku smaczną wojskową grochówką, część uczestników wzięła udział w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego na strzelnicy Oficerskiej Zawody sprawnie prowadziła  kol Agata Wietecha, która na starcie udzieliła uczestnikom instruktażu, a w trakcie zawodów nadzorowała konkurs strzelecki oraz  dokonywała analizy uzyskanych w strzelaniu  rezultatów Najlepszym zawodnikiem jubileuszowych zawodów strzeleckich  okazał się Antoni Jodłowski zdobywając 62 pkt na 100 możliwych Drugie miejsce z 52 pkt zajął Paweł Kowalczyk a trzeci był kol Jerzy Zagórski z 50 pkt Miejsce premiowane zajęli  czwarte - Ryszard Karmelita zaś piąty był  Stanisław Gierut. Medalistom i najlepszym strzelcom  złożono gratulacje  i wręczono puchary oraz pamiątkowe nagrody ufundowane przez Zarząd Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie oraz innych sponsorów.

A.Wietecha kierownik zawodów

Dekoracja zwyciężców

Medalisci zawodów  i aktyw

W niedzielę 9 czerwca o godz. 12-tej została odprawiona uroczysta msza w kościele O. Franciszkanów koncelebrowana przez naszego kapelana O. płk Tadeusza Porębskiego modlącego się w intencji członków stowarzyszenia LOK i KŻR oraz ich zmarłych kolegów

Bronisław Brach, zdjęcia Stanisław Gierut

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?