PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 17 Listopad 2019 19:05

Podsumowanie wyników  zawodów  podkarpackiej ligi strzeleckiej  KŻR 2019r

Powtórzył się ubiegły rok w działalności naszego Klubu- kiedy to nasi miłośnicy strzelectwa wzięli tak liczny udział w siedmiu rundach zawodów strzeleckich podkarpackiej Ligi KŻR.  Dla członków Klubu i społeczności regionu jasielskiego znaczący  udział w zawodach propaguje sporty obronne i stanowi przykład patriotycznego podnoszenia swoich  kwalifikacji strzeleckich. Te wieloetapowe zawody corocznie organizowane przez Zarząd Wojewódzkiego    LOK-u w Rzeszowie utrzymują wysoki poziom dyscyplin strzelecko-obronnych i zaliczane są do jednych z najważniejszych w działalności Ligi Obrony Kraju. Należy stwierdzić iż z każdym rokiem wzrasta poziom uzyskiwanych wyników czego przykładem są ostatnie rezultaty w strzelaniu z pistoletu, kiedy to w VII rundzie na strzelnicy ZK w Łupkowie czterech pierwszych zawodników uzyskało perfekcyjny wynik zdobywając 100/100 możliwych pkt

 

Nasi zawodnicy od czterech lat pokrywają prywatnie,  ze swoich środków, koszty dojazdu i  udziału  w zawodach, a są to wyjątkowo duże koszty o czym świadczy zamieszczona na naszej podstronie tabela wewnętrznego sponsoringu. Są to autentycznie prawdziwi pasjonaci strzelectwa i sportów obronnych. W porównaniu do innych drużyn z dużych ośrodków miejskich takich jak Przemyśl , Mielec Tarnobrzeg Rzeszów ,Stalowa Wola nasi zawodnicy nie dysponowali możliwością  przeprowadzenia profesjonalnie wymaganych treningów ze względu na brak strzelnicy w Jaśle i okolicy. Najlepsze medalowe wyniki są uzyskiwane przez dobrze zorganizowane, mające zaplecze treningowe kluby sportowe.  Problem budowy w regionie jasielskim strzelnicy od wielu lat-  pomimo obietnic władz samorządowych i LOK-u  nie został  rozwiązany, a samo jego załatwianie nadal przypomina pogoń za przysłowiowym ”króliczkiem”.

 

Oto kalendarium udziału naszych zawodników w tegorocznie rozegranych zawodach:

1.  I runda, 23 luty, Zawody  Strzeleckie KŻR  z broni pneumatycznej  w Krośnie.  I –sza drużyna wystąpiła w składzie: Stanisław Gierut, Agata Wietecha., Wiesław Maczuga. W trzeciej drużynie KŻR LOK Jasło –III  Tomasz Kusz, Grzegorz Mola, Przemysław Lentner,

2. runda, 23 marzec na strzelnicy ZP LOK w Brzozowie  – wystąpiły dwie drużyny z Jasła I-sza: Stanisław Gierut, Agata Wietecha, Grzegorz Dublanin oraz trzecia w składzie Tomasz Kusz, Grzegorz Mola, Marcin Gawior,

3, III runda, 13 kwiecień na strzelnicy LOK w Stalowej Woli  wzięły udział dwie nasze drużyny skład I-szej: Stanisław Gierut,, Wiesław Maczuga, Piotr Golec w III-ej Tomasz Kusz, Grzegorz Mola, Grzegorz Dublanin,

4. IV runda, 18 maja na strzelnicy ZR LOK w Tarnobrzegu, wystąpiły  dwie drużyny I-sza : Stanisław Gierut, Antoni Jodłowski, Wiesław Maczuga, druga  KŻR LOK Jasło-II Piotr Golec, Ryszard Karmelita,

5.V runda, 15-16 czerwca  W zawodach  strzeleckich na strzelnicy ZK w Łupkowie wzięły udział dwie drużyny, I-sza Stanisław Gierut ,Wiesław Maczuga  i Agata Wietecha . Druga i trzecia  drużyna nie brały udziału ze względu na zorganizowane w tym terminie  przez  Z-dy Karne  zawody strzeleckie,

6. VI runda, 21 września na strzelnicy ZR LOK w Mielcu wzięły udział dwie nasze drużyny pierwsza w składzie : Stanisław  Gierut, Wiesław .Maczuga, Piotr Golec, trzecia: Tomasz Kusz, Grzegorz Mola, Grzegorz Dublanin,

7. VII runda,19-20 pażdziernika, na  strzelnicy  ZK w Łupkowie, rywalizowały  dwie nasze drużyny  pierwsza  w składzie Stanisław Gierut, Wiesław Maczuga , Agata Wietecha, III-cia drużyna : Tomasz Kusz, Grzegorz Dublanin,  Grzegorz Mola

Organizatorzy zawodów Zarząd Wojewódzki LOK w Rzeszowie w bieżącym roku publikowali  systematycznie klasyfikację wyników każdej rundy odbytych zawodów.  Klasyfikacja ta była dostępna dla zainteresowanych i dobrze oraz terminowo redagowana. I tak  zamieszczono na swojej podstronie klasyfikację zawodów po rozegraniu siedmiu rund 2019r w dwóch kategoriach indywidualnie: trójbój i dwubój strzelecki oraz zespołowo w pojedynku  strzeleckim oraz globalna.

Najlepszymi  zawodnikami w dwuboju strzeleckim  okazali się złoty medalista Tomasz Walaszczyk z KS Sokól Jedlicza –I zdobywając 155 pkt, srebrny medal Krzysztof Bykowski z KS Sokół Jedlicze-II,  zaś brązowy Piotr Warszakowski              z KS Twierdza LOK Przemyśl –I. Z naszych zawodników najlepsze 18-te  miejsce zajął Tomasz Kusz uzyskując 67 pkt. W pierwszej 50-tce na 78 sklasyfikowanych zawodników znaleźli się Agata Wietecha i Piotr Golec.

W trójboju ogniowym najlepszym zawodnikiem okazał się Janusz  Śnios  z KŻR VIS LOK Nisko-I  zdobywając 111 pkt, drugi był Daniel Kukier z KS Grom LOK Tarnobrzeg –I, a trzeci Piotr Walaszczyk z KS LOK Jedlicze –I Na 32 miejscu został sklasyfikowany Tomasz Kusz z 45 pkt na 58 sklasyfikowanych zawodników.

W pojedynku strzeleckim  złoty medal zdobyła drużyna KS  SOKÓŁ LOK Jedlicze-I, srebrny medal KS Twierdza LOK Przemyśl-I zaś brąz KŻR Legion LOK Stalowa Wola-I. Nasze zespoły zajęły 15 miejsce III  i 17 –te miejsce  pierwsza na 35 sklasyfikowanych zespołów.

Najlepszym zespołem w klasyfikacji generalnej  zawodów KŻR 2019r okazał  się  KS Sokół LOK Jedlicze-I, drugie miejsce zajął KS Legion LOK Tarnobrzeg – I, trzecie KS Legion LOK Stalowa Wola-I.  Miejsca naszych zespołów 14-te drużyna  III-a,  15 miejsce drużyna –I-sza,  zaś druga ,która zaliczyła tylko jeden start zajęła 26 miejsce na 40 sklasyfikowanych zespołów. Wszystkim  najlepszym strzelcom i drużynom serdecznie gratulujemy i przedkładamy naszym zawodnikom do naśladowania.

We wszystkich siedmiu  zawodach świecąc przykładem wziął aktywny udział Stanisław Gierut- kierownik drużyny,  w sześciu –Wiesław Maczuga , pięciokrotnie Tomasz  i Grzegorz Mola, a  trzykrotnie Agata Wietecha, Piotr Golec, Grzegorz Dublanin  jeden raz Antoni Jodłowski, Ryszard Karmelita, Przemysław Lentner, Marcin Gawior.

Na uwagę zasługuje zdobycie brązowego medalu w I rundzie zawodów w Krośnie w konkurencji pistoletu pneumatycznego, Była to jedyna medalistka w strzelectwie w naszym Klubie  w bieżącym roku. Najlepszym zawodnikiem, który zdobył najwyższe lokaty w konkurencji trójboju i dwuboju okazał się Tomasz Kusz  z III-ej drużyny KŻR. Serdecznie gratulujemy.

Uzyskane wyniki trzech startujących drużyn KŻR Jasło  w aspekcie trudnych uwarunkowań  treningowych, zwłaszcza zdobycie przez dwie drużyny 14 i 15 miejsca na 40 drużyn biorących udział w zawodach , należy uznać za dobre i rokujące w przyszłości na dalszą poprawę pod warunkiem poprawienia zaplecza treningowego.

Chciałbym więc serdecznie podziękować w imieniu Zarządu KŻR wszystkim biorącym udział naszym zawodnikom, zwłaszcza v-ce Prezesowi LOK- Stanisławowi Gierutowi  za stworzenie odpowiedniego klimatu i motywacji oraz przykład w startach- co pozwoliło na tak dobre  zorganizowanie  drużyn i wzięcie udziału we wszystkich rundach  zawodów strzeleckich podkarpackiej Ligi KŻR LOK 2019r.

Bronisław Brach

 
 
O Klubie KŻR
 

Ilość użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 475 gości 
Czy jesteś zainteresowana/y strzelectwem?