Spotkanie noworoczne 2014 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 24 Styczeń 2014 22:50

Noworoczne  spotkanie  opłatkowe  2014

17 stycznia 2014 r. członkowie Klubu spotkali się na uroczystym spotkaniu opłatkowym w Jaśle, które zostało zorganizowane przez  Powiatowy Zarząd LOK w Jaśle wspólnie z Zarządem KZR-LOK. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:  dyr. Biura  Woj. LOK w Rzeszowie płk Jerzy Salamucha , Komendant  WKU- ppłk  Andrzej Nykiel , mjr Krzysztof Kowal i  kpt Bogusław Antas, Prezes  Zw. Kombatantów  RP w Jaśle- por Jan Klimkiewicz , Prezes Zw. Żółnierzy RP w Jaśle- kpt  rez Jan Szyszka. Naszemu opłatkowi patronował  płk rez. O. Tadeusz Porębski.

otwarcie spotkania

 

Spotkanie otworzył  Prezes LOK  kpt rez. Jerzy Brokowski, który powitał wszystkich uczestników życząc im w tym nowym roku wiele pomyślności, zdrowia i realizacji planów. Złożył  także gratulacje płk J. Salamusze  za wygrania trójboju ogniowego oraz kol Edwardowi Misiołkowi za zajęcie 3-go miejsca w Podkarpackiej Lidze Strzeleckiej 2013 r

 

 

wspólne życzenia

Następnie  płk  Jerzy Salamucha wręczył Medal dla Zasługi KŻR-LOK ppłk Andrzejowi Nykielowi.

odznaczenie płk Nykiela

Medalami  za Zasługi dla Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych zostali odznaczeni  kpt rez. Jerzy Brokowski i mjr rez. Władysław Kużma . Prezes KŻR-LOK -ppor  rez. Bronisław Brach odczytał i wręczył list gratulacyjny od Zarządu LOK-KŻR w Jaśle naszemu najlepszemu strzelcowi Edwardowi Misiołkowi za zajęcie trzeciego miejsca w trójboju ogniowym w Lidze strzeleckiej KŻR –LOK w 2013r. oraz  za  znaczne zasługi dla uzyskania wysokiego miejsca w Lidze naszej drużyny strzeleckiej.

uczestnicy spotkania

uczestnicy spotkania

Po krótkiej modlitwie O. Tadeusza uczestnicy  łamiąc się tradycyjnie opłatkiem złożyli sobie wzajemnie życzenia noworoczne.. W trakcie spotkania wznoszono toasty za pomyślność i dalszą owocną działalność Ligi Obrony Kraju, Klubu KŻR i jego drużyny strzeleckiej oraz  za obchodzony w bieżącym roku  jubileusz 45- lecia KŻR i 70- lecia LOK. Całe spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze przy smakowitych posiłkach i ciekawych rozmowach.