Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Środa, 24 Kwiecień 2019 20:50

NASI SPONSORZY

Będąc Stowarzyszeniem w ramach Ligi Obrony Kraju, Klub Żołnierzy Rezerwy napotyka stałe trudności w  finansowaniu prowadzonej działalności. Wysokie koszty uczestnictwa drużyny strzeleckiej w Podkarpackiej Lidze Strzeleckiej organizowanej corocznie przez Biuro Zarządu  Wojewódzkiej Podkarpackiej Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie zmusiły Zarząd do zmian organizacyjnych.Od 2016r nasi zawodnicy opłacają indywidualnie koszty uczestnictwa w zawodach.Wpłaty te są rozliczane przez Biuro Zarządu LOK w Rzeszowie na poczet składek dla naszego Klubu.Prowadzenie strony internetowej oraz koszty organizacji uroczystości Klubowych takich jak Jubileusze , udział w obchodach uroczystości państwowych oraz współpraca z innymi Klubami wymagają znalezienia środków ponieważ nasze składki członkowski mogą pokryć nie więcej niż 1/3 powstających kosztów.Stąd potrzeba znalezienia dodatkowego finansowania przez naszych drogich Sponsorów.

SPONSORZY ZEWNĘTRZNI od 2015r

1) ALIMA w Jaśle przekazał nam w maju 2015 roku  na  organizację Jubileuszu 70 -lecia LOK, 45-lecia KŻR   kwotę 2 x 300 zł= 600 zł

2) SOLJAMED s.c w Jaśle corocznie wynajmuje połowę serwera kzrjaslo.nazwa.pl do prowadzenia strony internetowej która zajmuje 70-80 % pojemności tego serwera W 2018r w marcu w ramach sponsoringu opłacił utrzymanie połowy w/w serwera na kwotę 295 zł

Należy nadmienić iż wszystkie przychody były zaksięgowane i rozliczone przez konta księgowe Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie

Prowadzone są aktualnie poszukiwanie nowych sponsorów w celu pozyskania niezbędnych środków do sfinansowania kosztów organizacyjnych oczekujących nasz Klub Jubileuszy: 50- lecia naszej działalności i 70-lecia Ligi Obrony Kraju.

SPONSORZY WEWNĘTRZNI od 2015rtabela sponsorów